« Puchar dla Kacwina | Nowa Galeria: Spisz »

Ciekawe Projekty na Spiszu

Kilka bardzo ciekawych projektów mających na celu rozwój turystyki na Spiszu.

"Janosikowy Szlak" - link

Realizowany projekt jest elementem programu turystycznej aktywizacji regionu nadgranicznego po obu stronach granicy, funkcjonalnie zaś elementem „Janosikowego Szlaku”, który ma przebiegać przez najciekawsze i różnorodne pod względem krajoznawczym obszary Pienin, Gorców, Jeziora Czorsztyńskiego oraz okolic Czerwonego Klasztoru po stronie słowackiej. Wykorzystując niezwykłe walory terenu, a w tym szlaków drogowych planowane jest wzmocnienie prywatnego i publicznego potencjału turystycznego poprzez stworzenie turystyczno-widokowej trasy oraz wspierania rozwoju bazy turystycznej, w tym hoteli, gospodarstw agroturystycznych, zaplecza gastronomicznego na terenie rejonu przygranicznego Polski i Słowacji. Jednocześnie Powiat Nowotarski stworzy jednolite oznakowanie turystyczne trasy wskazując obszary widokowe, atrakcje turystyczne, zabytki architektury i przyrody oraz przygotuje wspólną polsko-słowacką politykę promocyjno-reklamową. Trasa rozpoczyna się w m. Niedzica-Zamek i biegnie wzdłuż Jeziora Czorsztyńskiego, m. Ochotnica, Krościenko i Szczawnicę do przejścia granicznego nad Dunajcem. Opisany odcinek będzie można pokonać samochodem lub wydzielonymi ścieżkami na rowerze. Poprzez stworzenie chodników trasa staje się również dobrym miejscem dla wycieczek pieszych.

Przebudowa drogi powiatowej Groń-Trybsz-Niedzica - link

Przebudowa drogi powiatowej nr 25412 Groń – Trybsz- Niedzica, o wartości całkowitej 7 110 640 zł. ma na celu poprawę dostępności komunikacyjnej regionu Spisza- terenu atrakcyjnego turystycznie z dynamicznie rozwijającą się agroturystyką. Poprzez realizację projektu możliwe będzie szybsze i bezpieczniejsze połączenie pomiędzy miastem powiatowym Nowy Targ a przejściem granicznym na Słowację w Niedzicy oraz rejonem Jeziora Czorsztyńskiego.


Komentarze


   « Puchar dla Kacwina
   » Nowa Galeria: Spisz