Kacwin

   - nazwa pochodzi od niemieckiego słowa Katzwinkel, czyli "koci zakątek". Po raz pierwszy wzmiankowany w 1314 roku. Założony przez Kokosza Berzeviczego. W latach 1431 - 1433, gdy na Zamagurze wtargnęły oddziały husyckie, wieś została spalona. W latach 1602 - 1632 Kościół przechodzi na obrządek luterański. Wieś dzieliła koleje Polskiego Spisza. Jest to jedyne w Polsce miejsce gdzie mozna podziwiać sypańce czyli dawne spichlerze.Na Potoku Kacwińskim można spotkać największe w okolicy wodospady.

Spisz

   - lub po słowacku Spiš, to przepiękna kraina położona na terytorium Słowacji i Polski. W roku 1108 przeszedł on na własność króla Węgier. Trzy wieki pozostawał we własności węgierskich możnowładców. Oni to zbudowali najbardziej dziś znaną budowlę Spisza tj. niedzicki zamek. W 1769 roku zajęła go Monarchia Austro-Węgierska. Po I wojnie światowej Spisz przyznano Czechosłowacji, tylko niewielka jego część weszła w skład Polski. Zaledwie kilka wsi: Dursztyn, Czarna Góra, Falsztyn, Frydman, Jurgów, Kacwin, Krempachy, Łapszanka, Łapsze Niźne, Łapsze Wyźne, Niedzica, Trybsz). Taki stan rzeczy pozostaje do dzisiaj.