background image
„Na Spiszu” nr 3 (64) 2007 r.
14
Cała lokalna społeczność pragnie przy tej okazji serdecznie podziękować tym wszystkim, którzy w jakikolwiek
sposób przyczynili się do powstania zespołu. Są to przede wszystkim członkowie władz Związku Polskiego Spisza -
prezes Jan Budz i redaktor naczelny „Na Spiszu” Julian Kowalczyk. Pani Elżbiecie Łukuś, która prowadziła pierw-
sze próby, dzieliła się fachowymi uwagami, gdyż sama od wielu lat kieruje zespołem tanecznym, dziękujemy gorą-
co za zaangażowanie.
Wreszcie na koniec pani dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Łopusznej, bez której pomocy zespół nie mógł-
by funkcjonować. Pani Józefie Kuchcie zawdzięczamy bowiem pomoc organizacyjną i wsparcie finansowe.
Aleksandra Kachniarz , foto W. Nalewajski
Zaproszeni goście z zainteresowaniem oglądali występ zespołu
Z przedstawienia -
„ogrywanie mojek”
Turyści z niedowierzaniem spoglądają na rzekę Białkę, której źródła znajdują się w pobliskich Tatrach. Najpo-
pularniejszy jest „Przełomu Białki”, oaza spokoju i ciszy, gdzie na łonie jeszcze niezniszczonej natury można nała-
dować własne akumulatory. Jest to jedne z najpiękniejszych zakątków Spisza i Gminy Nowy Targ oraz Gminy Łap-
sze Niżne. Rezerwat przyrody istnieje od 1958r i mieści się na terenie sołectwa Nowa Biała, ale przylegają do niego
także pola miejscowości Trybsz - od południa, oraz Krempach - od wschodu. Roślinność typowo tatrzańska, nano-
szona przez wieki prądami rzeki Białki, jednej z najczystszej z rzek w Polsce.
Franciszek Pacyga
Przełom Białki - przyrodnicza atrakcja Spisza
