background image
25
„Na Spiszu” nr 3 (64) 2007 r.
Gmina Łapsze Niżne położona jest w malowni-
czym regionie na Spiszu pomiędzy Podhalem a Pieni-
nami. Obszar Gminy wynosi 125 km² i zamieszkuje na
nim 8 831 osób. Sąsiaduje z gminami: Bukowina Ta-
trzańska, Czorsztyn, Nowy Targ oraz graniczy ze Sło-
wacją. Oryginalny krajobraz, bogata kultura, styl archi-
tektoniczny, a wreszcie słynna stara warownia węgier-
ska - Zamek w Niedzicy nad Jeziorem Czorsztyńskim -
to główne walory turystyczne. Warto też zwrócić uwa-
gę na dużą liczbę zabytkowych kapliczek, o których
do dziś mieszkańcy opowiadają ciekawe legendy. Na
przyjezdnych czekają liczne szlaki turystyczne, kąpie-
liska i przystanie wodne nad Jeziorem, wyciągi narciar-
skie oraz nowo wybudowana hala sportowa w Niedzicy.
Bliskość granicy państwowej ze Słowacją daje możli-
wość wycieczek w Tatry Słowackie i na baseny termal-
ne. Przez region Spisza i okolic przebiegają dwa zna-
czące szlaki, przy których znajdują się warte zwiedza-
nia obiekty zabytkowe:
- Szlak Architektury Drewnianej obejmujący swym
zasięgiem całą Polskę południową.
- Szlak Gotycki - jest szlakiem międzynarodo-
wym: Nowy Targ – Kieżmark – Nowy Targ o długo-
ści 282 km.
Organizowane są imprezy kulturalne: Spiskie Zwy-
ki, Spiska Watra, Degustacja Potraw Regionalnych, Kon-
cert Orkiestr Dętych; oraz sportowe: wędkarskie - „Pu-
char Głowatki”; narciarskie – „Family Cup”; „Rega-
ty o Zieloną Wstęgę Jeziora Czorsztyńskiego”. Czyste
powietrze, urokliwe widoki, spokojne tereny gminy to
raj dla turystów. Urozmaicone zaplecze noclegowe od
gospodarstw agroturystycznych po komnaty na Zamku
w Niedzicy stanowi świetną bazę wypadową w pobli-
skie Pieniny, Tatry i Gorce.
W skład Gminy wchodzi 9 sołectw: Falsztyn, Fryd-
man, Łapszanka, Łapsze Niżne, Łapsze Wyżne, Kacwin,
Niedzica, Niedzica-Zamek, Trybsz. Każde z nich posiada
interesujące atrakcje dla turysty i warto je odwiedzić.
FALSZTYN to malownicza wieś położona na po-
łudniowych stokach Pienin Spiskich, otoczona skałka-
mi pokrytymi bujną roślinnością, które na północ od
wsi tworzą rezerwat „Zielone Skałki„. Miejscowość ta
słynie z urokliwych panoram na Pieniny, Tatry i Gor-
ce. Wieś ma swoją kaplicę p.w. Matki Boskiej Królo-
wej Polski.
FRYDMAN
położony jest w po-
bliżu ujścia Białki
do Jeziora Czorsz-
tyńskiego. Miejsco-
wość posiada wie-
le cennych średnio-
wiecznych zabyt-
ków, min.: wcze-
snogotycki kościół
p.w. św. Stanisława
Biskupa zbudowany
na przełomie XIII i
XIV w. i jest jednym
z najstarszych na
polskim Podtatrzu;
kasztel - rezydencja Horvathów o cechach obronnych;
piwnice z XIX w. jako miejsce na przechowywanie wina.
Przed powodzią miejscowość chroni wał o długości 2,5
km i wysokości 17 m, który zachęca do spacerów.
KACWIN – nazwa pochodzi od niemieckiego „Kat-
zwinkel„, co oznacza „Koci Zakątek”. Centrum wsi ma
charakterystyczną
średniowieczną za-
budowę, wśród któ-
rej wyróżnić moż-
na spichlerze zwane
„sypańcami„. Cen-
nym zabytkiem jest
kościół p.w. Wszyst-
kich Świętych zbu-
dowany w 1326 r.
w stylu gotyckim.
Malownicze wodo-
spady występujące
na rzece Kacwinian-
ce mogą stanowić
niemałą atrakcję dla
turystów. Funkcjo-
nuje tutaj przejście
graniczne z Velka Frankową w małym ruchu turystycz-
nym. W miejscowości znajduje się wyciąg narciarski.
ŁAPSZANKA powstała na przełomie XVI i XVII
w. jako osada w wąskiej dolinie potoku z 30 małymi
wodospadami. Z przełęczy Nad Łapszanką rozpoście-
ra się przepiękna panorama Tatr. Na samym grzbiecie
Gmina Łapsze Niżne zaprasza
www.lapszenizne.pl, e-mail: gmina@lapszenizne.pl
Kościół we Frydmanie
Kościół w Kacwinie
Gmina Łapsze Niżne położona jest w malowni-
czym regionie na Spiszu pomiędzy Podhalem a Pieni-
nami. Obszar Gminy wynosi 125 km² i zamieszkuje na
nim 8 831 osób. Sąsiaduje z gminami: Bukowina Ta-
trzańska, Czorsztyn, Nowy Targ oraz graniczy ze Sło-
wacją. Oryginalny krajobraz, bogata kultura, styl archi-
tektoniczny, a wreszcie słynna stara warownia węgier-
ska - Zamek w Niedzicy nad Jeziorem Czorsztyńskim -
to główne walory turystyczne. Warto też zwrócić uwa-
gę na dużą liczbę zabytkowych kapliczek, o których
do dziś mieszkańcy opowiadają ciekawe legendy. Na
przyjezdnych czekają liczne szlaki turystyczne, kąpie-
liska i przystanie wodne nad Jeziorem, wyciągi narciar-
skie oraz nowo wybudowana hala sportowa w Niedzicy.
Bliskość granicy państwowej ze Słowacją daje możli-
wość wycieczek w Tatry Słowackie i na baseny termal-
ne. Przez region Spisza i okolic przebiegają dwa zna-
czące szlaki, przy których znajdują się warte zwiedza-
nia obiekty zabytkowe:
- Szlak Architektury Drewnianej obejmujący swym
zasięgiem całą Polskę południową.
- Szlak Gotycki - jest szlakiem międzynarodo-
wym: Nowy Targ – Kieżmark – Nowy Targ o długo-
ści 282 km.
Organizowane są imprezy kulturalne: Spiskie Zwy-
ki, Spiska Watra, Degustacja Potraw Regionalnych, Kon-
cert Orkiestr Dętych; oraz sportowe: wędkarskie - „Pu-
char Głowatki”; narciarskie – „Family Cup”; „Rega-
ty o Zieloną Wstęgę Jeziora Czorsztyńskiego”. Czyste
powietrze, urokliwe widoki, spokojne tereny gminy to
raj dla turystów. Urozmaicone zaplecze noclegowe od
gospodarstw agroturystycznych po komnaty na Zamku
w Niedzicy stanowi świetną bazę wypadową w pobli-
skie Pieniny, Tatry i Gorce.
W skład Gminy wchodzi 9 sołectw: Falsztyn, Fryd-
man, Łapszanka, Łapsze Niżne, Łapsze Wyżne, Kacwin,
Niedzica, Niedzica-Zamek, Trybsz. Każde z nich posiada
interesujące atrakcje dla turysty i warto je odwiedzić.
FALSZTYN to malownicza wieś położona na po-
łudniowych stokach Pienin Spiskich, otoczona skałka-
mi pokrytymi bujną roślinnością, które na północ od
wsi tworzą rezerwat „Zielone Skałki„. Miejscowość ta
słynie z urokliwych panoram na Pieniny, Tatry i Gor-
ce. Wieś ma swoją kaplicę p.w. Matki Boskiej Królo-
wej Polski.
FRYDMAN
położony jest w po-
bliżu ujścia Białki
do Jeziora Czorsz-
tyńskiego. Miejsco-
wość posiada wie-
le cennych średnio-
wiecznych zabyt-
ków, min.: wcze-
snogotycki kościół
p.w. św. Stanisława
Biskupa zbudowany
na przełomie XIII i
XIV w. i jest jednym
z najstarszych na
polskim Podtatrzu;
kasztel - rezydencja Horvathów o cechach obronnych;
piwnice z XIX w. jako miejsce na przechowywanie wina.
Przed powodzią miejscowość chroni wał o długości 2,5
km i wysokości 17 m, który zachęca do spacerów.
KACWIN – nazwa pochodzi od niemieckiego „Kat-
zwinkel„, co oznacza „Koci Zakątek”. Centrum wsi ma
charakterystyczną
średniowieczną za-
budowę, wśród któ-
rej wyróżnić moż-
na spichlerze zwane
„sypańcami„. Cen-
nym zabytkiem jest
kościół p.w. Wszyst-
kich Świętych zbu-
dowany w 1326 r.
w stylu gotyckim.
Malownicze wodo-
spady występujące
na rzece Kacwinian-
ce mogą stanowić
niemałą atrakcję dla
turystów. Funkcjo-
nuje tutaj przejście
graniczne z Velka Frankową w małym ruchu turystycz-
nym. W miejscowości znajduje się wyciąg narciarski.
ŁAPSZANKA powstała na przełomie XVI i XVII
w. jako osada w wąskiej dolinie potoku z 30 małymi
wodospadami. Z przełęczy Nad Łapszanką rozpoście-
ra się przepiękna panorama Tatr. Na samym grzbiecie
Gmina Łapsze Niżne zaprasza
www.lapszenizne.pl, e-mail: gmina@lapszenizne.pl
Kościół we Frydmanie
Kościół w Kacwinie