background image
Na Spiszu nr 2 (83) 2012 r.
13
Młodzież przedszkolna z Łapszanki, pod kierownic-
twem pani dyrektor Małgorzaty Krzysztofiak przedstawiła
inscenizację bajek Alladyn i Kot w butach. Starsze dzieci za-
prezentowały utwór sytuacyjny pod tytułem : Z życia szkoły
oraz bajkę Kot w Butach w języku angielskim.
Występowały również osoby dorosłe prezentując opo-
wiadania ludowe. Tło muzyczne zapewniała aparatura
Podczas imprezy wystąpił dziecięcy zespół regionalny
„Małe Flisoki” ze Sromowiec Niżnych, który przybliżył kul-
turę pienińską. Dzięki grupie ,,Piruet” przekonaliśmy się ile
wdzięku i gracji trzeba włożyć w przygotowanie spektaklu
baletowego. Gimnazjaliści z Łapsz Niżnych oraz młodzież
z Zespołu Placówek Oświatowych w Kacwinie przygotowa-
ła pokaz mody inspirowanej folklorem i bieżącymi wyda-
rzeniami w kraju. W rytm muzyki współczesnej zatańczyła
grupa dziecięca ,,Mali Tonecnicy” z Krempach, prezentu-
jąc dwa widowiska muzyczne: Piraci z Karaibów i Różowa
Pantera.
Jednym z najbardziej budzącym emocje punktów pro-
gramu był finał ,,Konkursu Talentów”, w którym uczestnicy
prezentowali swoje różnorodne umiejętności. Występował
śpiew, taniec, gra na instrumencie oraz gra aktorska. Jury
po obejrzeniu 11 finalistów przyznało następujące miejsca:
I miejsce - Józef Jamróz, Przemysław Magiera – gra aktor-
ska; II miejsce- Klaudia Milaniak - śpiew; III miejsce - Ze-
spół taneczny „INFINITE” - taniec oraz dwa wyróżnienia:
Andrzej Milaniak – gra na akordeonie; Agata Łyszczarz,
Festyn Rodzinny - Dzień Dziecka
Niedziela 3 czerwca 2012 r. należała do dzieci i młodzieży z Gminy Łapsze Niżne. Przy Gminnym
Ośrodku Kultury w Niedzicy odbył się Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka.
FESTYN W ŁAPSZANCE
Staraniem samorządowców gminy Łapsze Niżne, przy poparciu wójta gminy Pawła Dziubana,
w dniu 10 czerwca 2012r w Łapszance odbył się festyn z udziałem zaproszonych gości sąsiedniej,
słowackiej wsi OSTURNI. Młodzieżowy zespół w osturniańskich pięknych strojach ludowych za-
prezentował pieśni i tańce słowackie.
nagłaśniająca. Na starannie wykoszonych, prywatnych łą-
kach rozstawiono stoły z parasolami i drewniane ławki.
Obok umieszczono nadmuchaną powietrzem plastikową
zjeżdżalnię przeznaczoną dla uciechy dzieci. Gości obsługi-
wał zimny i gorący bufet. Dorośli siłacze z obu wsi walczyli
ze sobą przeciągając grubą linę. Zwyciężyła silna młodzież
z Łapszanki.
Organizatorzy na swoich łąkach zapewnili miejsce do
parkowania dużej ilości samochodów..
Sołtys wsi Franciszek Swoczyk, z wielkim przejęciem
pełnił rolę gospodarza imprezy towarzysząc wójtowi i Jego
małżonce. Z Osturni przybył grekokatolicki ojciec duchow-
ny a parafię łapszańską reprezentował ksiądz proboszcz Cze-
sław Hałgas.
Uczestnicy festynu w atmosferze przyjaznej , bawili się
do późnego wieczoru.
Członkowie OSP w eleganckich mundurach, z wielką
kulturą regulowali ruch samochodów i pilnowali porządku.
Franciszek Payerhin
Anna Trybuła, Julia Byczyk, Julia Molitorys - taniec.
Na zakończenie imprezy zagrał młodzieżowy zespół
„Black out”, pomimo deszczu udało się młodym muzykom
wprowadzić odpowiedni nastrój i porwać zgromadzoną pu-
bliczność w rytm muzyki rockowej.
Podczas przebiegu całej imprezy dostępny był sklepik
z bogatym asortymentem, prowadzony przez młodzież
z łapszańskiego gimnazjum. W trakcie, można było także
zakupić oryginalne prace wykonane metodą decoupage. Ca-
łość dochodu ze sprzedaży została przekazana na rzecz wo-
lontariatu w Afryce. Do tego szczytnego celu dołączyły się
również: Pani Alina Strączek i Pani Monika Konopka. Naj-
młodszych uczestników przeniosły w bajkowy świat, wyko-
nując na ich twarzach kolorowe makijaże.
Serdeczne podziękowania należą się Pani Katarzynie
Kubasiak za profesjonalne prowadzenie imprezy. Organi-
zatorami festynu byli: Gminny Ośrodek Kultury w Łap-
szach Niżnych z siedzibą w Niedzicy, Gmina Łapsze Niżne
i Stowarzyszenie ,,Dzieci i Młodzież Spisza”.
Krystyna Milaniak
Fakty
Na Spiszu