background image
Na Spiszu nr 2 (83) 2012 r.
18
Polacy są organizatorami Mistrzostw Europy w piłkę nożną,
a więc Euro 2012. Nie tylko to słychać ale i widać. Społeczeń-
stwo poczuło się jak współorganizator i barwy biało-czerwone
widać na każdym kroku – na domach, na autach, sklepach, ba-
rach. I tak powinno być do 1 lipca.
Sobota okazała się dla Nas dniem pechowym. Mieliśmy nadzieje i to wielkie.
Mecz otwarcia z Grecją zagrali Nasi reprezentanci na remis, mecz z Rosja zakoń-
czył się remisem a ostatni mecz , z Czechami był Naszą nadzieją na ćwierćfinał.
Przegraliśmy 1:0, ale zawodnicy walczyli do końca. Z Naszej grupy faworytami
byli Rosja i My, a wszystko się tak ułożyło , że do dalszej walki w Euro przeszli
Grecy i Czesi. Taki jest sport. I tak jak słynny trener piłkarzy Kazimierz Górski
mawiał: „póki piłka jest
w grze wszystko jest moż-
liwe”. Szkoda Naszej
kadry, tych wspania-
łych chłopaków i trzeba
w nich wierzyć, bo już za
dwa lata są Mistrzostwa
Świata w Brazylii i muszą
dobrze zagrać i pokazać
się z walecznej strony.
Ale Mistrzostwa dalej
trwają i nie zapominajmy
o tym , że jesteśmy go-
spodarzami i cała Europa
na Nas patrzy. Kibicujmy
wszystkim, aby była at-
mosfera przyjaźni i szacunku dla innych. A nasze flagi niech nadal powiewają.
Zgodnie z prośbą Ministra Edukacji Narodowej Zespół Placówek Oświa-
towych w Łapszach Niżnych przyłączył się kompani społecznej „Polacy 2012.
Wszyscy jesteśmy gospodarzami”.
Gimnazjaliści z okazji Dnia Dziecka mieli, może nie na Narodowym Stadionie,
ale na własnym boisku otwarcie Mini Euro 2012. Dzięki organizacji nauczycieli
EURO 2012
wychowania fizycznego czuli się jak na
prawdziwych meczach. Profesjonalne
boisko, profesjonalny sędzia, profesjo-
nalne drużyny no i biało czerwoni ki-
bice. To wszystko dało świetną zabawę
i zaciętą grę o Puchar Dyrektora Ze-
społu Placówek Oświatowych w Łap-
szach Niżnych. Zostały zaproszone
trzy drużyny: Gimnazjum Frydman,
Gimnazjum Sromowce Niżne i szko-
ła ze Starej Spiskiej Wsi ze Słowacji.
Cztery drużyny, mecze każdy z każdym
po 15 minut połowa a w między czasie
tańce szkolnych cheerleaderek.
Ostatecznie wygrali gospodarze
pod opieką Piotra Koczocika w skła-
dzie: Arendarczyk Kamil, Chmiel Ma-
rek, Nowak Andrzej, Sulir Przemy-
sław, Kamiński Patryk, Arendarczyk
Rafał, Gelata Franciszek, Dunajczan
Dominik, Tymek Jakub, Kowalczyk
Wojciech, Kubasiak Piotr, Jandu-
ra Wojciech, Kapołka Mateusz, Drą-
żek Piotr, Kowalczyk Adam, Krom-
ka Piotr, Kromka Tomasz, Paulina
Domian.
Wszystkie drużyny otrzymały pa-
miątkowe dyplomy, puchary oraz piłki
z logo Euro 2012 z rąk Dyrektora Ma-
riusza Wojtasa. Najlepszym zawodni-
kiem Euro 2012 Łapsze Niżne został
Chmiel Marek i otrzymał pamiątkową
statuetkę.
Był to dla uczniów przedsmak
Mistrzostw Europy. Mamy nadzieję,
że będą naszym zawodnikom, ale i in-
nym państwom tak gorąco kibicować
jak swoim kolegom.
Agnieszka Subik
Wydarzenia
Na Spiszu